HEM

nillamo.se

PERNILLA MOBERG KONST

KONSTEN

Att få utgå ifrån känslor och sinnesstämning

med fokus på glädjen i skapandet

över föreställningen om resultatet,

är det som driver mig i min kreativitet.

I mitt måleri finner jag både kraft och ro.

LIVET ÄR KORT

 

I varje stund finns något stort, och i varje människa bor en kraft att skapa. Hur vi förvaltar vår kreativitet ser olika ut men kunskapen finns hos alla. 

 

 

KONSTEN ÄR LÅNG

 

Glädjen vi kan känna efter att ha skapat något själva ger en tillfredställelse svår att beskriva, oavsett hur nöjda vi är med vårt alster.

 SKAPARGLÄDJE

 

Måla utanför din egen tanke, fånga en känsla   och tillåt dig att försvinna in i en kreativ och själsligt terapeutisk värld en stund!

KRAFT

 

Att ta till vara drivkraften och glädjen ur kreativiteten är viktigare än att öva på tekniker och söka ett   perfekt resultat

Pernilla Moberg

info@nillamo.se 

Copyright © Pernilla Moberg 2021